Garantiebepalingen

Wielerie doet er alles aan om jouw vraag of vragen rondom garantie zo correct mogelijk af te handelen. Je kunt bij Wielerie aanspraak maken op fabrieksgarantie, indien deze nog van toepassing is en op de zogenaamde fair use garantie.

Gebruiksgarantie

Wielerie.nl hanteert een gebruiksgarantie (een zogenaamde fair use garantie) van maximaal 6 maanden op al haar producten met uitzondering van accu’s, adapter, batterijen en tandwielen van de accuvoertuigen.

Deze garantie is echter niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage. Garantie geldt derhalve niet voor breuk, schade of slijtage door gebruik. Ook bij waterschade vervalt de garantie. Voorbeelden van slijtage zijn tandwielen van een aandrijving, wielen, kettingen van rijdend speelgoed en de accu’s.

Er geldt een garantieperiode van maximaal 6 maanden op de accu’s, met dien verstande dat de oplaad en onderhoud instructies zijn gevolgd.

Is jouw product door ons gerepareerd of vervangen? Dan gaat de garantietermijn niet opnieuw in, tenzij anders aangegeven.

Procedure bij garantie

Wielerie beoordeelt of het product door ondeskundig gebruik is defect geraakt. Bij ondeskundig gebruik en/ of reparaties e.d. door derden zonder schriftelijke toestemming van Wielerie, vervalt de garantie. Indien er sprake is van een gebrek, dat niet door ondeskundig gebruik is ontstaan, kan er aanspraak worden gedaan op deze garantie.

Indien er sprake is van garantie vervangt of repareert Wielerie het product. Indien er besloten wordt om over te gaan op vervanging van het product en het betreffende product niet meer op voorraad is, mag de klant een ander product uit dezelfde categorie en prijsklasse uitzoeken. De klant mag in goed overleg met Wielerie tegen bijbetaling kiezen voor een product van een hogere prijsklasse.

De klant kan defecte producten binnen de garantieperiode in overleg met Wielerie per post opsturen of persoonlijk aanleveren. Kies je voor het opsturen, dan dien je het product op eigen kosten aan Wielerie te versturen. Het is raadzaam om de verpakking / doos tijdens de garantieperiode te bewaren. Eventuele verzendkosten voor het toesturen van onderdelen komen voor rekening van de klant.

Wielerie kan eventueel het product na de reparatie of vervanging opsturen met de “getekende post”. Kosten voor het opsturen van producten na reparatie of vervanging zijn voor de klant.

Wielerie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van geretourneerde producten bij DHL of overige transporteurs of bij de verkeerde ontvanger. Wielerie adviseert producten met de “getekende post” op te sturen. Uiteraard moet de klant in het bezit zijn van de originele aankoopfactuur. Wielerie zorgt dat het product binnen 3 weken wordt gerepareerd en gereed staat om het op te halen. Mocht de periode niet voldoende zijn zal Wielerie de klant informeren. 

Aansprakelijkheid

Wielerie is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen door gebruik van al haar geleverde producten. Wielerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten.

Heb je een klacht of een vraag over onze garantiebepalingen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@wielerie.nl. Wij nemen jouw e-mail vervolgens zo snel mogelijk in behandeling en streven er altijd naar om tot een goede oplossing te komen voor alle betrokken partijen.